Talyasi

Aming handog ang mga panlasang magbibigay buhay sa bawat putahe, mga panimpla na ginagawang mas malinamnam ang bawat handa, at mga sarsa na katambal ng iyong mga paboritong ulam. Halina’t tikman ang mga payak at kaaya-ayang panlasang Pinoy. Mula kusina hanggang hapag-kainan, maasahan na kami ay ikagagalak ninyong makasama — Inyong kaibigan at kasalo araw-araw, ang katuwang sa masarap na pagkain.


Sorry, there are no products in this collection